Neden Değişim ve Yönetişim

Neden Değişim ve YönetişimKalder, tüm özel kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinde; çağdaş yönetim anlayışının yerleştirilmesi, dünya çapında kalite düzeyine erişilmesi, kaliteli çalışmanın özendirilmesi, amacıyla faaliyet göstermektedir. 

 
Kısaca BUSİAD diye bilinen Bursa Sanayici ve İşadamları derneğinin kuruluş amacı da ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak üzere bölgesel ve sektörel potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla BUSİAD, bölgenin ve sektörün rekabet gücünü arttırmak, kalite ve verimlilik anlayışını geliştirmek için çeşitli faaliyetler yapmakta, seminerler, konferanslar ve etkinlikler düzenlemektedir.
 
Bu iki güzide kuruluşumuz da aslında "Kalite"ortak  paydası etrafında niteledikleri faaliyetleri ile topluma aynı hizmeti vermeyi amaçlamaktadırlar. Bu nedenle 2003 yılından bu yana ortaklaşa düzenledikleri "Bursa Kalite ödül süreci" ile toplumda kalite bilincini ve rekabet gücünü arttırmayı, daha kaliteli bir yaşam bilincini topluma yaymaya çabalamaktadırlar.
 
Bu yıl IV.sü düzenlenen "Kalite ve Başarı Kongresi”nde konunun "Değişim ve Yönetişim"olarak seçilmesinin bir amacı vardır. Değişim kelimesini her yerde çok duyuyoruz. Her gittiğiniz kongrede, dinlediğiniz her konuşmada ana tema "Değişim”. İnanıyorum ki gündemimizde daha uzun zaman başköşede yer alacak. Rekabetin dayatması ile iş dünyamızın belirli bir kesimi, toplumun diğer alanlarına göre kendini değişime göreceli olarak en iyi adapte eden kesimimiz oldu. Ama sadece iş dünyamızın belirli bir kısmının kendini değişime uyumlandırması yetmiyor elbette. Kamunun kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, tarımın, turizmin, iş dünyasının diğer alanlarının da kendilerini bu değişime uyumlandırmaları zorunludur. Bu nedenle "Değişim" konusunu uzun zaman daha işleyeceğimizi düşünüyorum. 
 
Kalder ve BUSİAD’ın ortaklaşa düzenledikleri "Bursa Kalite Ödülü”, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM)  Mükemmellik modelini esas almaktadır. Çünkü "Mükemmellik modeli" kurum ve kuruluşlara değişimi nasıl yaratacaklarını gösteren bir toplam kalite yönetimi modelidir. Özünde de "Sürekli değişimi" öngören bir yapısı vardır.  Önce "Değişim”e inanmanızı sağlıyor. Etkin bir lider olarak değişimi nasıl yönetmeniz gerektiğini gösteriyor. Politika ve stratejilerinizi nasıl yapılandırmanız gerektiği konusunda sizi yönlendiriyor. Başarının ancak müşterilerinizle ve diğer paydaşlarınızla birlikte yakalanabileceğini, bunu sağlamak için atılması gereken adımların neler olacağını size gösteriyor. Bunları yaparken de sizi sistematik çalışmaya, yaptıklarızı takip etmeye, ölçmeye, değerlendirmeye, sürekli gelişmeye yönlendiriyor. Kalder ve BUSİAD bu nedenle kurum ve kuruluşları bu modeli uygulamaya özendiriyor. Toplumumuzda bu modeli uygulayan kurum ve kuruluşların sayısının artması oranında  rekabet gücümüzün ve refah düzeyimizin artacağına inanıyorlar.
 
Kongrenin diğer konusu ise "Yönetişim”dir. "Yönetim-iletişim-etkileşim" kelimelerinin birleşimden türetilen bu kelime, değişen yönetim anlayışının da bir simgesi olarak "Toplam Kalite Yönetimi" sözlüğünde yerini almıştır. Klasik hiyerarşik yönetim yapısının her geçen gün erozyona uğradığı bir süreçte, yönetenlerle yönetilenler arasındaki mesafe giderek azalmaktadır. Toplumda olsun, işyerlerinde olsun insanların aynı hedefler doğrultusunda ortak hareket ve yaklaşımlar ortaya koymaları, kurum ve kuruluşların performanslarını arttırmaktadır. İnsanlarda bu ortak hareket ve yaklaşımların sağlanması ancak etkin bir yönetişim modeliyle sağlanabilecektir. 
 
Kurumlarda yönetişimin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için kararların, faaliyetlerin ve kontrol sistemlerinin saydam, yani açıkça  görülebilir, tutarlı ve hesap verebilir nitelikte olması gerekir. Toplumsal hayatımızda yönetişim topluma daha demokratik açınımlar kazandırırken, işletmelerde de iş verimliliğini arttırmakta, çalışanların iş yerlerine daha sıkı tutunmalarını, iş başarma arzularının yükselmesini sağlamaktadır.
 

 

Bu İçeriği Paylaş

Benzer Yazılar: